Wotsch dini Seel chley bambele la, muesch zu üs i Männerchor gah!- Wir singen seit 23. September...


 Lueg eifach bi üs hie uf üsere Houmpeitsch dri.....

de chunnsch bi üs ou drus :-)        viel Spass.....